Een praktijktest voor de sollicitanten.

Steeds meer bedrijven gaan er gebruik van maken, namelijk
simulaties en assessments. Zodoende wilt het bedrijf kijken en analyseren hoe
een sollicitant reageert in dagelijkse en levensechte situaties en hoe hij of
zij omgaat met stress. Tevens krijgt het bedrijf hierdoor ook meer inzicht in
de persoonlijkheid van de sollicitant. Vandaag de dag zijn er ook speciale
assessments waarbij er gekeken wordt naar de potentie van de sollicitant, de
competenties die hij of zij bezit en in hoeverre hij of zij hierin kan
doorgroeien. Zo’n speciaal assessment staat beter bekend als een ontwikkelassessment.
Dit is een type assessment die vaak wordt ingezet tijdens een
sollicitatieprocedure waarbij de werkgever op zoek is naar een jonge werknemer
(meestal van 21 tot en met 27 jaar oud). Dankzij dit type assessment is het
mogelijk om de sollicitant gericht feedback te geven op de bevindingen van het
bedrijf, maar zodoende heeft de sollicitant ook de mogelijkheid om de feedback
te verwerken, eigen te maken en toe te passen. Dit aspect zorgt er zodoende ook
voor dat er een uitgebreider ontwikkeladvies mogelijk is voor iedere
sollicitant en is het een mogelijkheid voor het bedrijf om te zien hoe een
sollicitant feedback verwerkt en hoe snel deze sollicitant dit kan oppakken en
ermee aan de slag kan. De volgende onderdelen komen aan bod in een
ontwikkelassessment om zodoende de potentie en de competenties van een
sollicitant te kunnen analyseren en in kaart te brengen. In het assessment
zitten een competentiegericht interview, een persoonlijkheidsonderzoek, diverse
opdrachten en praktijksimulaties en een capaciteitenonderzoek verwerkt. Een assessment
wordt ten alle tijden opgesteld en uitgevoerd door een gecertificeerd en
gespecialiseerd bureau, namelijk door een assessmentbureau. Aan de hand van de
resultaten van het ontwikkelassessment worden de competenties en de potentie
die iedere kandidaat bezit in kaart gebracht en geeft het bureau advies aan het
bedrijf dat haar heeft ingehuurd.